Deze website is eigendom van Bodhi

Adres:
Borstekouterstraat 72 – 9630 Roborst

Telefoon:
0488 03 91 06 – Lot
0486 72 65 29 – Sitti

E-mail:
hello@bodhilifecenter.be

Ondernemingsnummer:
BE 0636 861 715

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bodhi of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Bodhi levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Bodhi de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Bodhi kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bodhi geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Bodhi kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Bodhi verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

PRIVACYBELEID

Bodhi hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van support, informatieverlening, klantenbeheer of het versturen van nieuwsbrieven. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Bodhi, Borstekouterstraat 72 – 9630 Roborst of via e-mail aan info@bodhi.today . Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bodhi, Borstekouterstraat 72 – 9630 Roborst of via e-mail aan info@bodhi.today, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Bodhi kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Bodhi-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Bodhi-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Meer informatie hierover kan u vinden in onze Cookie Policy.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bestellingen/producten

VOORWAARDEN 

Bodhi behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren. U ontvangt een e-mail met uw kwitantie, haalt trackinginformatie en details met betrekking tot uw bestelling.

VERZENDINGEN

– Produkten
Bodhi zal proberen alle goederen binnen twee werkdagen na aankoop te verzenden, tenzij anders aangegeven. Afhankelijk van de locatie van de fabrikant waar uw artikel is gekocht, kan de levertijd tussen 3-5 werkdagen op voorraadartikelen variëren. Voor artikelen met doorlooptijden van meer dan 5 dagen, worden de doorlooptijden gespecificeerd in de beschrijving. Bodhi is niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven in verband met vertraging in verzending of levering.

-Lessen en Pakketten
Deze diensten worden opgenomen in de zaak op datum samen overeengekomen. Er wordt een bevestigingsmail gestuurd bij on-line aankoop van het produkt.

-Massages
Deze diensten worden opgenomen in de zaak op datum samen overeengekomen. Er wordt een bevestigingsmail gestuurd bij on-line aankoop van het produkt.
Massagebonnen kunnen worden afgehaald of worden opgestuurd, zoals overeengekomen.

OPNAME PRODUKT

– Pakketten
Project Renewal: Bij de coachingsessies worden de afspraken onderling afgesproken en vastgelegd. De 5 sessies volgen elkaar kort op, met een voorkeur van 1 keer per week. Het pakket is afgerond binnen de 2 maanden. Afspraken kunnen tot 48 uur voor datum afgezegd worden. Bij verwittiging minder dan 48 uur op voorhand, wordt het bedrag van de afspraak integraal aangerekend.
Pakket Body& Mind: De sessies worden onderling afgesproken en vastgelegd. Het pakket is afgerond binnen de 2 maanden. Afspraken kunnen tot 48 uur voor datum afgezegd worden. Bij verwittiging minder dan 48 uur op voorhand, wordt het bedrag van de afspraak integraal aangerekend.
– Massages
Afspraken kunnen tot 48 uur voor datum afgezegd worden. Bij verwittiging minder dan 48 uur op voorhand, wordt het bedrag van de afspraak integraal aangerekend.
Massagebonnen zijn 6 maanden geldig, vanaf het moment van aankoop.
– Lessen / Cursussen / Workshops
De lessen, cursussen en workshops worden per trimester als één pakket aangeboden. De data  van de afzonderlijke lessen worden op de website onder het item lessen weergegeven. Het totale bedrag wordt voor de aanvang van de eerste les betaald en bevestigt hiermee de inschrijving. Gemiste lessen worden niet terugbetaald. Bestelde producten worden niet geruild. 
Losse lessen worden aan een ander tarief aangerekend. Dit tarief staat op de webshop onder “Losse lessen”.

KORTINGEN

– Er bestaan kortingen op de yogalessen voor jongeren tussen 12 en 24 jaar. 
Bij enig misbruik, zullen we vragen om een onterecht bekomen korting aan ons te vergoeden zodat het volledige bedrag betaald is.
– Er bestaat kortingen voor mensen die zich meer dan 1 maal per week inschrijven voor een yogales.
Deze korting is dus per persoon, en niet per bestelling op de website. Bij enig misbruik, zullen we vragen om een onterecht bekomen korting aan ons te vergoeden zodat het volledige bedrag betaald is.

Beide kortingen zijn niet compatibel.

TERUGGAVE

Aankopen van Bodhi kunnen worden teruggestuurd binnen 10 dagen na levering indien vergezeld van originele ontvangst en in nieuwe staat en in de originele verpakking. Retouren moeten vooraf worden geautoriseerd door een e-mail te sturen naar hello@bodhi.today. Bodhi is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten in verband met het verzenden van de retour. De werkelijke verzendkosten van het item naar u worden niet gecrediteerd of terugbetaald. Claims voor defecte of beschadigde artikelen moeten binnen 5 dagen na levering worden ingediend. Controleer uw artikelen onmiddellijk bij levering. Claims ontvangen na 5 dagen na levering zijn onderhevig aan het respectieve garantiebeleid van de verkoper. Alle verlichting en elektronische producten kunnen worden onderworpen aan een minimum 25% of maximum 50% restocking fee in aanvulling op eventuele gemaakte verzendkosten.

– Pakketten
Pakketten kunnen niet worden teruggegeven. Afspraken die werden afgezegd binnen 48u worden niet terugbetaald noch geruild.

-Massages
Massages kunnen niet worden teruggegeven. Afspraken die werden afgezegd binnen 48u worden niet terugbetaald noch geruild.

-Lessen
Lessen kunnen niet worden teruggegeven. Gemiste lessen worden niet terugbetaald, noch geruild, noch verplaatst naar een volgend seizoen.

-Lezingen/workshops
Lezingen/workshops kunnen niet worden teruggegeven. Gemiste lezingen/workshops worden niet terugbetaald, noch geruild, noch verplaatst naar een volgend seizoen.

FACTUREN

Facturen worden expliciet aangevraagd bij aankoop van het produkt/de dienst.
Als facturen niet binnen dezelfde maand van aankoop zijn aangevraagd, zal de factuur niet meer worden opgemaakt.

U kan een factuur aanvragen onder de opmerking bij de afhandeling van de aankoop via de webshop. Er kan ook een persoonlijk mailtje gestuurd worden, kort na aankoop van het produkt/de dienst.

BESTELLING ANNULEREN

Bestellingen geannuleerd na 24 uur kunnen worden onderworpen aan een minimum 25% of maximum 50% annulerings- en restocking-kosten bovenop eventuele gemaakte verzendkosten.

Bodhi behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van deze site met of zonder kennisgeving te wijzigen.

ADMINISTRATIEKOSTEN

Voor een professionele aankoop van een produkt met een aankoopprijs lager dan 25€, worden er 5€ administratiekosten aangerekend.

GEBRUIKSGARANTIES

Door een bestelling te plaatsen, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat u nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en volledige informatie verstrekt en dat u de bevoegdheid hebt om de bestelling te plaatsen.

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van deze site op eigen risico is en dat deze site wordt aangeboden op een “zoals het is” en “zo beschikbaar mogelijk” basis. Bodhi doet geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van deze site of de informatie, inhoud, materialen of producten op deze site.

Add to cart