Privacyverklaring

Bodhi, met adres Borstekouterstraat 72, 9630 Zwalm, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Lot Keymeulen en Sitthibancha Bamphen zijn binnen Bodhi verantwoordelijk voor de gegevensbescherming en zijn te te bereiken via hello@bodhi.today.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bodhi kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bodhi en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bodhi verstrekt.

Hieronder vindt u een (niet limitatief) overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en familienaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Geboortedatum

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bodhi verwerkt uw gegevens voor volgende doeleinden :

 • Het afhandelen van uw betaling en afspraak
 • U te kunnen contacteren als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Alle briefwisseling of contacten die in verband staan met de door ons uitgevoerde diensten en die noodzakelijk zijn om deze dienstverlening te verstrekken
 • Alle opvolging en contacten die in verband staan met de aankopen van pakketten, cadeaubons of lessen
 • De verwerking van uw persoonsgegevens in onze boekhouding.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is en wettelijk toegelaten om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bodhi verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookiebeleid

Wij maken op de website gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op uw computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser.
Op deze website (www.bodhi.today) gebruiken we analytische cookies.

Analytische cookies

Op www.bodhi.today gebruiken we cookies van Google Analytics. Op die manier kunnen we gegevens verzamelen over hoe u onze website gebruikt. Volgende trackingcookies van Google Analytics gebruiken we: _ga, _gat en _gid.

Google Analytics is een service voor webanalyse die Google Inc. (“Google”) aanbiedt. Google Analytics gebruikt “cookies” die ons helpen om te analyseren hoe gebruikers onze site gebruiken. De informatie die de cookies genereren over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over de site-activiteit voor ons en om andere diensten te verstrekken die met activiteit op de site en internetgebruik te maken hebben. Google kan deze informatie ook aan derden overmaken waar de wet dat eist of waar derden de informatie voor Google verwerken. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door bepaalde instellingen op uw browser te selecteren. Let wel: dit kan ervoor zorgen dat u niet alle functies op deze site kan gebruiken.

Door deze website te gebruiken geeft u toestemming aan Google om uw gegevens door Google te laten gebruiken zoals hierboven beschreven.

U kan Google Analytics ook uitschakelen door een opt-out-cookie in te stellen als via deze link. Dit voorkomt dat uw gegevens verzameld worden als u deze site vanaf nu bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw gegevens sturen naar hello@bodhi.today.

Beveiligen

Bodhi neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bodhi maakt gebruikt van een betrouw SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bodhi verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Bodhi via hello@bodhi.today.

Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kan u altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Add to cart